ספרים נוספים

הבשורה

ספר ״הבשורה״ הוא הביוגרפיה העתיקה ביותר על חיי ישוע (ישו). הוא נכתב במאה הראשונה על ידי אחד מתלמידיו, יוחנן מרקוס. בספר מובאים פרטים על פעילותו של ישוע בגליל ובירושלים בסוף ימי בית שני. במשך שליחותו ישוע הכריז על בואה של מלכות האלוהים וקרא לאנשים לשוב מחטאיהם ולהאמין במסר הבשורה. ספר ״הבשורה״ מציג את דמותו המרתקת של ישוע ומביא מסר עכשווי לימינו.

הברית החדשה

ספר ״הברית החדשה״ הוא אוסף של כתבי יד אשר נכתבו על ידי יהודים משיחיים במאה הראשונה לספירה. הספר מורכב מארבעה חלקים: א. דברי ישוע הכתובים בארבע בשורות; ב. ההיסטוריה של הקהילה המשיחית בראשית דרכה כפי שהיא מתועדת בספר ״מעשי השליחים״; ג. עשרים ואחת איגרות שנכתבו לקהילות ולתלמידים; ד. ״ההתגלות של ישוע המשיח״, ספר נבואי החוזה את שובו של ישוע.

הנביא מהגליל

ישוע (ישו) הוא היהודי המוכר ביותר בעולם, אך דווקא בישראל רק מעטים מכירים את סיפורו האמיתי. ברשתות הספרים ניתן להשיג ספרים של כל מנהיג רוחני אחר, אך אין אפשרות להשיג את ספרי הבשורות אשר מביאים את סיפור חייו של ישוע. מתוך אי ידיעה, ישוע נתפס בעיני רבים כחתרן אשר הפנה עורף לעמו. אולם עיון בספרי הבשורות מגלה כי הדימוי שיוחס לישוע מוטעה מיסודו. 
חוברת ״הנביא מהגליל״ מכילה מאמרים קצרים אודות ישוע וקטעים מספרי הבשורות אשר שופכים אור על אופי שליחותו ודמותו.

הצופן הנבואי

הצופן הנבואי מביא את נבואות התנ״ך אשר מטרתן לגלות את זהותו של המשיח. נבואות אלה מספקות מידע מדויק ומפורט על חייו של המשיח. למשל, הן מספרות לנו מתי המשיח יבוא, היכן הוא ייוולד, וכיצד הוא ימות. למרות החשיבות הרבה של נבואות אלה, מעטים מודעים לקיומן. חוברת זאת מכילה מבחר של נבואות התנ״ך בצירוף פרשנות חז״ל וכן דוגמאות המעידות על התקיימות הדברים הכתובים בהן. למרבה ההפתעה, נבואות אלו דומות דמיון רב לחייו של ישוע (ישו). הזמינו את הצופן הנבואי ותגלו את נבואות המשיחיות בתנ״ך.

הזמינו את הספרים ללא כל עלות!

מעוניין להזמין את הספרים הבאים:

ההזמנה מגיל 18 ומעלה