הזמינו את הספר "גילוי הנסתר" ללא כל עלות!

כתובת למשלוח הספר בחינם

ההזמנה מגיל 18 ומעלה

הזמינו את הספר
"גילוי הנסתר"
ללא כל עלות!

כתובת למשלוח הספר בחינם:

ההזמנה מגיל 18 ומעלה

גילוי הנסתר

גילוי הנסתר הוא אוסף של נבואות מן התנ״ך אשר מטרתן לגלות את זהותו של המשיח. הן מספקות מידע מדויק ומפורט על חייו של המשיח. לדוגמה: הן מספרות מתי המשיח יבוא, היכן הוא ייוולד, ואֵילו ניסים הוא יחולל. למרות החשיבות הרבה של נבואות אלה רק מעטים מודעים לקיומן.

נביאי ישראל מציינים פרטים ייחודיים מחיי המשיח:

  • המשיח יבוא לפני חורבן בית המקדש השני
  • המשיח ירפא עיוורים, חירשים, פיסחים ואילמים
  • המשיח יידחה בידי מנהיגי העם
  • המשיח ימות כדי לכפר על חטאי העם
  • המשיח יקום מן המתים

גילוי הנסתר מביא מבחר מנבואות התנ״ך בצירוף פרשנות חז״ל, וכן דוגמאות מחיי ישוע מנצרת המעידות על התגשמות נבואות אלה. הקוראים מוזמנים להכיר את הנבואות המשיחיות המרתקות שאינן זוכות להכרה.