אודותינו

מי אנחנו?
אנחנו יהודים אשר מאמינים באלוהים, בדברו אשר מסר לנו באמצעות התנ״ך, ובמשיחו.

התנ״ך בחיינו
תפיסת עולמנו רואה בתנ״ך מקור לדברי האלוהים. אנו שוקדים ללמוד את התנ״ך ולחקור אותו כדי להכיר את אלוהים ואת רצונו. אנו שואפים לא רק להבין את התנ״ך, אלא גם לחיות לפי דברי האלוהים אשר כתובים בו. בניגוד לדעה הרווחת, הרואה בתנ״ך ספר אשר בו רב הנסתר על הנגלה, אפשר להבין את הכתוב בתנ״ך דרך למידה וחקירה. למרבה הצער נבואות התנ״ך אינן זוכות לחשיפה אשר לה הן ראויות. התנ״ך מכיל נבואות בעלות ידע רב ערך אשר הוא תקף לכל תקופה ועידן. בין היתר נבואות אלה עוסקות בנושא הגאולה והמשיח.

המשיח המובטח
קריאה מעמיקה בנבואות התנ״ך מגלה, למרבה ההפתעה, כי המשיח המובטח הוא ישוע (ישו). נביאי ישראל גילו בנבואותיהם מידע מפורט להפליא על חייו של ישוע מאות שנים לפני בואו. הם תיארו את לידתו הפלאית, את שליחותו בגליל, את מותו המכפר, ואת תחייתו מן המתים. במשך חייו ישוע קיים את הנבואות הקשורות לסבלות המשיח, ועתיד לשוב כדי לקיים את הנבואות הקשורות לבואו של המשיח בכבוד. נבואות אלה מהוות הוכחה מכרעת כי ישוע הוא המשיח המובטח. האמונה שלנו בישוע מתבססת על נבואות התנ״ך ואינה נסמכת על תורות ומסורות של בני אדם.

ישוע אינו רק דמות היסטורית, כפי שרבים נוטים לחשוב, אלא קם לתחייה מן המתים, ניצח את המוות, וחי ופועל בקרבנו היום. ישוע קורא לנו ללכת אחריו ולחיות לפי סמכותו ודוגמתו. אנו נענינו לקריאה זו ושואפים ללכת בדרכו של ישוע ולחיות כתלמידיו.

הבשורה
במשך שליחותו ישוע הכריז את בואה של מלכות האלוהים: ״הגיעה העת וקרֵבה מלכות האלוהים. חִזרו בתשובה והאמינו בבשורה!״ הבשורה היא שישוע מת כדי לכפר על חטאינו לפי נבואות התנ״ך, נקבר, ולאחר שלושה ימים קם לתחייה לפי נבואות התנ״ך. דרך אמונה בישוע אנו זוכים לסליחת חטאים ולשלום עם אלוהים.

אחרי שישוע קם לתחייה הוא ציווה את תלמידיו: ״לכו אל כל העולם ובַשרו את הבשורה לכל הבריאה״. כתלמידיו, עלינו לבשר את הבשורה הזאת לכל אדם.